Hungary
Friendly matches, Match 2
24.03.21. 16:30, Budapest
Friendly matches
Match 2
24.03.21. 16:30
Budapest
Refferees: M. KUNIKOVA (SVK) V. BYELYEVTSOV (UKR)
Delegates: A. BALFANBAYEV
Friendly matches, Match 4
25.03.21. 20:30, Budapest
Friendly matches
Match 4
25.03.21. 20:30
Budapest
Refferees: M. KUNIKOVA (SVK) V. BYELYEVTSOV (UKR)
Delegates: T. MOLNAR
Friendly matches, Match 6
26.03.21. 20:30, Budapest
Friendly matches
Match 6
26.03.21. 20:30
Budapest
Refferees: S. IVANOVSKI (MNE) M. KUNIKOVA (SVK)
Delegates: A. HOEPELMAN
Friendly matches, Match 8
27.03.21. 20:00, Budapest
Friendly matches
Match 8
27.03.21. 20:00
Budapest
Refferees: S. IVANOVSKI (MNE) M. KUNIKOVA (SVK)
Delegates: A. HOEPELMAN
Results by: www.furkisport.hr